Menü

Kalite Güvencesi

KC GROUP; Ulusal ve uluslararası standartlar dahilinde,

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde ve en kısa zamanda karşılamayı,müşteri beklentilerinin ve memnuniyetinin gereği olan, gelişmenin sürekliliğini teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sağlamayı,

Güvenin büyük bir sermaye olduğu bilinci ile, bu sermayeyi her geçen gün artırma çabası, çalışma prensibimizin ve hedeflerimizin temelini oluşturacağını,

Müşterilerimiz için tercih edilir ve kalıcı tedarikçi olmayı bütün bir hizmet zinciriyle sağlayabilmeyi ve tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde olup, ortak çıkarlarımızı koruma ve geliştirmeyi,

Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak müşterilerimize ve firmamıza uzun vadeli kazanımlar sağlamayı,

Personelimize gerekli alt yapıyı sağlayarak, takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşmayı,

KALİTE’yi bir yaşam tarzı olarak kabul edip, KALİTE’yi tasarlayıp üreterek, kontrol edip sürekli geliştirerek, tüm çalışanların gönüllü desteği ve sorumluluk bilinci ile sağlayıp sürdüreceğini

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup hiçbir şekilde ödün vermeden Uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi,

İşlerin planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çalışana ve çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri alarak, etkin bir sağlık, güvenlik ve çevre bilinciyle, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması sorumluluğunda örnek bir şirket olmayı,

Tüm bu çalışmalar sonucunda, ulusal ve uluslararası sektöründe bir dünya markası olarak, lider firmalar arasında yer almayı, taahhüt eder.